Universum, döden och den logiska analysen

41 min
Ett minnesprogram om Sören Halldén En logisk livsfilosof. Så skulle man kunna karakterisera lundafilosofen Sören Halldén, som gick bort i januari i år, 86 år gammal. Han var kritisk till sina analytiska filosofkollegors benägenhet att förlora sig i "sina egna, ganska så kinkiga, tekniska problem" och förlora det stora perspektivet. Samtidigt fnyste han åt den kontinentala filosofiska skolan som han menade inte brydde sig om enkel logik utan bara ägnade sig åt tjusiga formuleringar med i bästa fall litterärt värde snarare än filosofiskt. Han var kritisk till mycket, Sören Halldén. Men han var också en kreativ och entusiasmerande professor som betonade vikten av att tänka nytt. Han gjorde aldrig stor sak av sina egna nya tankar utan delade frikostigt med sig till sina doktorander för att själv gå vidare och tänka nytt igen. Den 12 november 2006 sände Filosofiska rummet ett program med Sören Halldén, som fortfarande går att lyssna på via SR-webben. Nu samtalar programledare Lars Mogensen om honom med Nils-Eric Sahlin och Anna-Sofia Maurin. Producent: Thomas Lunderquist.Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokatt Media. Lästips - några av Sören Halldéns böcker:HumbuglandetA Socratic Approach to MoralityVardagslivets filosofiHur går det till inom vetenskapen?