Hota eller retirera?

38 min
Moderaterna hotar att införa kvotering till bolagstyrelser om företagen inte själva får bukt med den ojämna könsfördelningen i ledningen. Annika Lantz ställer sig frågande till om hot är en bra uppfostringssätt. Själv känner hon att hon ibland kanske strider för hårt för att uppmärksamma orättvisor mellan män och kvinnor, kan reträtt vara en framgångsrik militär strategi? Dessutom kanske handlar lite om sälar, delfiner och späckhuggare. Bisittare är Roger Wilson