Kristendomens roll i bygget av Sverige

44 min
Vilken roll har kristendomen spelat för formandet av Sverige och Europa? Det debatterar Humanisternas förbundsordförande Christer Sturmark och förre KD-ledaren, numera Europaparlamentarikern, Alf Svensson med anledning av skolverkets arbete med att ta fram nya kursplaner för alla ämnen i grundskolan. Frågan har lett till flera veckors intensiv debatt om kristendomen ska ha en särställning.

Svenska värderingar har inte formats tack vare kristendomen, utan trots den, hävdade Christer Sturmark och tre andra namnkunniga humanister i Svenska Dagbladet förra söndagen och menar att kristendomen inte ska ha en särställning. Hur ser en svensk livsåskådning ut idag och kommer den nya kursplanen i religionskunskap skapa historielösa, identitetslösa och okunniga elever?

På söndag är det parlamentsval i Irak. Al-Qaida anser att den som röstar är ogudaktig och bör straffas med döden, medan imamer har utfärdat fatwor om att det är syndigt att inte rösta.  Vilken roll spelar religionen i valet? Röstar grupperna på de egna kandidaterna eller går det skönja tendenser som pekar mot att särintressen och sekterism börjar minska? Samtal med Cecilia Uddén i Bagdad.   

I Israel flyttar de ortodoxa judarna fram sina positioner. Snart kommer följande stå att läsa på 100 busslinjer: "Kvinnor ombeds sitta längst bak i bussen." För några veckor sedan bestämde den israeliske transportministern att påbudet inte kan vara tvingande, men att det längs vissa busslinjer är möjligt att vänligt hänvisa kvinnorna till den bakre delen av bussen. Israeliska människorättsorganisationer menar att staten borde stoppa företeelsen eftersom den kränker kvinnor. Var gränsen går för rätten till religionsutövande på offentliga platser och vem är det som kränker vem? Frilansjournalisten Anneli Rådestad besöker Jerusalem och talar med två religiösa israeler och en sociolog om vem som har tolkningsföreträde när jämlikhet kolliderar med religiös praxis.

Israelkännaren vid Göteborgs universitet, Isabell Schierenbeck, kommenterar.

Utrikeskrönikan kommer från Daniel Alling i New York.

Kollegerna på P1-programmet Kino tittar i veckan på kristen film. Programledaren Roger Wilson berättar varför alla bör lyssna på honom.    

Programledare: Tithi Hahn

Producent: Sören Wibeck