Torsdag 4 mars

10 min
Programmet handlar om det här: Flera fartyg fastnade i isen på Östersjön.Bland dem var 2 stora färjorsom skulle åka mellan Sverige och Finland.Ombord på färjorna fanns över 2 600 personer. Regeringen godkände nya vind-kraftverksom ska ligga utanför Umeå.Där ska det bli över 1 100 vind-snurror.I området brukar renar äta på vintern.Men djuren kanske skräms bort nu. Äldre ska få hjälp med hälsan.De ska få ringa och prata med vård-personalsom kan ge dem tips och råd.Det föreslår regeringen. Politikerna har pratat mycket om de företag som hjälper människormed städning och annat hem-arbete.Nya regler gör att hem-hjälöpen blir billigare.Men reglerna borde tas bort,tycker de röd-gröna partierna Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.Vi på Klartext förklarar varför.