Lysande start för Max IV

20 min
Nu invigs Sveriges största forskningsanläggning Max IV. Många forskare väntar på att få använda det speciella röntgenljuset – synkrotronljus – som tillverkas här i partikelacceleratorn.

Maria Selmer, som forskar om antibiotikaresistens, är en av forskarna som kommer att använda Max IV i Lund. Ett protein som finns i resistenta bakterier renas och görs till en kristall, som blir belyst med starkt ljus vid en synkrotronljusanläggning.

Vid tidigare försök har hon lyckats se hur proteinet kan påverka en antibiotikamolekyl så att den inte fungerar längre.

Tekniken Maria Selmer använder sig av är väldigt vanlig, en riktig arbetshäst för många forskare. Därför är detta en av de första typerna av experiment som kommer att vara tillgängliga för forskare vid Max IV.

Men det kommer att bli många strålrör med olika typer av experimentstationer i en krans runt hela acceleratorringen. Professor Jörgen Larsson visar två strålrör som redan finns på plats.

Vi får också höra statssekreterare Karin Röding, som är på besök vid Max IV. Och vid en av experimentstationerna jobbar Uwe Müller och hans medarbetare med att få den första testmätningen vid anläggningen att ge resultat i tid innan invigningen. Att få det att lyckas är en viktig milstolpe, och anläggningens direktör Christoph Quitman är mycket nöjd.

– För 1100 dagar sedan lovade vi att vi skulle ha ljus på ett prov före invigningen. Och här har vi det, säger han.