Lissabonfördraget testas av Europas ultrahöger

44 min
I Leverkusen, en förstad till Köln, samlades förra fredagen flera av Europas högerpopulistiska partier. För ett av dem, Pro NRW, var det valupptakt inför vårens delstatsval i Nordrhein-Westfalen. Partiets viktigaste valfråga är att stoppa islam, inte bara lokalt utan i hela Europa.

Man vill också förbjuda arkitektritade moskéer och minareter. Med hjälp av Lissabonfördraget och en miljon namnunderskrifter från EU-medborgare hoppas man att lyckas. Som ett steg i kampanjen vill man köpa en kyrka i Köln och göra den till ett centrum för islams offer. Bland de mera pengastarka tillskyndarna finns den svenske affärsmannen Patrik Brinkmann, numera bosatt i Berlin. Christoph Andersson rapporterar från mötet.

Den 8 februari dömde Stockholms tingsrätt i fallet med en muslimsk man som fått sin aktivitetsersättning indragen efter att han av religiösa skäl vägrat ta en kvinnlig företagsledare i hand. Diskrimineringsombudsmannen förde mannens talan och tingsrätten ansåg att mannen utsatts för religiös diskriminering och tillerkände honom ett skadestånd på 60.000 kr. Reinhold Falhbeck, professor emeritus i juridik vid Lunds universitet, anser att domen är felaktig. Den skulle aldrig hålla vid en prövning i Europadomstolen.

Nitton katolska teologer och historiker har bett Bendictus XVI att skjuta upp helgonförklaringen av sin företrädare, den kontroversielle Pius XII. Denne var påve under andra världskriget och har kallats för Hitlers påve. Han anklagas för att inte ha gjort tillräckligt för Roms förföljda judar under kriget. Processen att göra honom till helgon har pågått länge och väckt starka reaktioner. De nitton forskarna skriver att "historia behöver distans och perspektiv". En helgonförklaring nu skulle allvarligt skada relationerna med världens judar. Människor och tro intervjuar initiativtagaren till brevet, historieprofessorn John Pawlikowski i Massachusetts.

I januari vann Mahinda Rajapaksa presidentvalet på Sri Lanka. Dennes agerande ledde till att det 30-åriga inbördeskriget fick ett slut och bidrog till hans popularitet. När den tamilska gerillan krossades talades det om vikten av att släppa in de i huvudsak hinduiska tamilerna i samhällsbygget. Men finns det några tecken på att så sker? Per J Andersson kan tvärtom rapportera om växande buddhistisk nationalism.  

I Utrikeskrönikan rapporterar Maria Persson-Lövgen om det som är förstasidesnyhet i Serbien just nu. Nämligen historien om serbisk-ortodoxa kyrkans överhuvud i Kosovo som svindlat kyrkan på pengar. Också hans närmsta har berikat sig vilket lett till att det inte blivit något över till soppköken för fattiga kosovoserber. Det har pågått i flera år och det är första gången som en så hög präst inom serbiskortodoxa kyrkan blir avsatt. Historien upprör mer i Belgrad än Kosovos självständighet!

Programledare: Tithi Hahn

Producent: Sören Wibeck