Kära Harald, älskade Hanna – om 1800-talets kärlek

25 min
Hur kändes kärleken på 1800-talet? Hur kär fick man bli, och hur viktig var kärlekskänslan för 1800-talets svenskar? Historikern Christina Douglas berättar om sin forskning om korrespondensen mellan två förälskade styvsyskon, Hanna och Harald, och hur deras kärlek uttrycktes i de hundratals brev som de skickade till varandra. - Deras känslor och tankar kring kärlek var nog inte så annorlunda från vår egen tid, berättar Christina Douglas, men möjligheten för dem att uttrycka fysisk kärlek innan äktenskapet var begränsad. Sex före äktenskapet var förbjudet område för 1800-talets förälskade par, men det fanns sätt att komma runt reglerna, berättar Christina Douglas. Vetenskapsradion Historia uppmärksammar också forskningen kring vänskap och kärlek under medeltiden. Historikern Thomas Småberg är en av många forskare som intresserar sig för medeltidens känslor, och har undersökt betydelsen av starka vänskapsband mellan män. - Homosocialiteten var extremt viktig under medeltiden, berättar han, men det fanns starka tabun mot att vänskapsbanden förvandlades till homosexualitet. Programledare är Tobias Svanelid.