VR Vetandets värld 20100210

20 min
I år fyller ett av Europas största medicinska universitet, Karolinska Institutet, 200 år. Idag består KI av ett 30-tal institutioner organiserade utifrån forskningsfält som stamceller, cancer, hjärnans fysiologi med mera. Gamla medicinska discipliner som kemi, anatomi och fysiologi är inte längre lika fullt urskiljbara. Med hjälp av vetenskapshistorikern Olof Ljungström, som nu skriver Karolinska Institutets 200-årshistoria, skisseras historian från 1809 fram till senare delen av 1900-talet.