Tisdag 9 februari

10 min
Programmet handlar om det här: Det går dåligt för flygbolaget SAS.SAS tjänar för lite pengar och måste därförspara flera miljarder kronor.Det sade cheferna i dag.Troligen kommer nu 650 personersom jobbar på SASatt förlora sina arbeten hos bolaget. Den man som sköt ihjäl 2 svenska soldaterhar förut sökt jobb som polis i Afghanistan.Mannen kände poliserna i den bydär svenskarna sköts ihjäl.Kanske hade mannen också medhjälpare.Polisen i Afghanistan har pratat mednågra misstänkta personer. Cecilia Malmström från Sverige är nu godkändsom en av EU:s nya ledare i en viktig grupp.Gruppen kallas EU-kommissionen.Ledarna där tänker bland annat ut förslagtill nya EU-regler. Nu börjar det att regna mycket på Haiti.För 4 veckor sedan var detett kraftigt jordskalv i landet.Fler än 200 000 människor dog.Många har förlorat sina hem i katastrofenoch bor i stora läger.Men nu börjar den tid på åretdå det brukar regna mycket på Haiti.Regnet kommer att göraatt det blir ännu svårare för de hemlösa. Det är stora problem med ekonomin i Grekland.Många i landet har fått det sämre.Det är också många greker som är oroliga föratt det ska bli ännu värre framöver.Politikerna i regeringen har sagtatt staten måste spara mycket pengar.Bland annat ska pensions-åldern höjas,så att människor fortsätter att jobbafler år än tidigare.