Virus och avväpning ger hopp mot resistens (R)

19 min
Hur ska vi rå på antibiotikaresistenta bakterier? Forskning prövar nu olika vägar, till exempel bakteriedödande virus och metoder att göra bakterierna ofarliga i stället för att döda dem.

Forskningsläget diskuterades på en internationell konferens i Stockholm i början av året. Hundratal forskare från både företag och universitet i olika länder träffades för att diskutera sina respektive sätt att möta bakterierna.

På plats fanns bland andra Birgitta Agerberth på Karolinska institutet som arbetar med att stärka vårt eget immunförsvar mot bakterierna och Steven Projan vid företaget MedImmune som tar fram antikroppar som kan bli till medicin.

Fredrik Almqvist vid Umeå universitet provar olika sätt att göra livet svårt för bakterierna utan att döda dem - till exempel se till att bakterier vid en urinvägsinfektion tappar sina "armar" och får svårt att ta sig upp i urinröret. Ilana Kolodkin-Gal från Weizmanninstituet i Israel berövar bakterier möjligheten att bygga biofilmer - vilket till exempel bakterier som infekterar implantat behöver kunna göra.

John Rex från Astra Zeneca är en av författarna bakom en artikel i Lancet Infectious Diseases nyligen, där 19 olika alternativa angreppssätt mot bakterier listas. I artikeln bedöms antikroppar vara den metod som ligger närmast att komma ut i användning.

– De bör finnas på marknaden inom tio år, säger John Rex.

Otto Cars, vid nätverket React, var med på konferensen och konstaterar att det är mycket som händer i forskningen nu.

– Men samtidigt kan man konstatera att det mesta fortfarande befinner sig i ett tidigt stadium, säger han.

I programmet medverkar Birgitta Agerberth, professor Karolinska institutet, Steven Projan, MedImmune, John Rex, chefsstrateg för affärsområde antibiotika på Astra Zeneca, Otto Cars, professor i infektionssjukdomar Uppsala universitet och grundare av nätverket React, Fredrik Almqvist, professor Umeå universitet samt Ilana Kolodkin-Gal, verksam vid Weizmanninstitutet i Israel.

Programmet är en repris från den 1 februari 2016.


REFERENSER

Artikeln i The Lancet Infectious Diseases som kartlägger vilka alternativ till antibiotika som är på gång:

Artikel på Ki:s webb om Birgitta Agerberths artikel i höstas om att stärka kroppens eget immunförsvar mot tuberkulos:

Vetenskaplig referens till artikeln om kroppens egna peptider mot tuberkulos: Phenylbutyrate induces LL-37-dependent autophagy and intracellular killing of Mycobacterium tuberculosis in human macrophages

Rokeya Sultana Rekha, SSV Jagadeeswararao Muvva, Min Wan, Rubhana Raqib, Peter Bergman, Susanna Brighenti, Gudmundur H. Gudmundsson, Birgitta Agerberth

Autophagy, online 29 July 2015, doi:10.1080/15548627.2015.1075110

Vetandets värld om bakteriofager, sändes i höstas.