Plugga på nätet

30 min
It-distansutbildningen i grekiska har gjort succé på Teologen i Uppsala. Studenter som inte klarat kursen på campus har klarat den direkt -på nätet. Allt fler svenskar väljer att läsa yrkesutbildningar på distans och ta hjälp av sociala medier. Idag ska det handla om e-learning, it-distansutbildningar, virtuella klassrum och klassbloggar i På Nätet.

Gäster i studion är:

Lina Eriksson, informationschef på Studentum som driver Distansutbildningar.se, en hemsida där universitet, högskolor och andra skolor i Sverige lägger upp och informerar om sina distansutbildningar. De har också en internationell hemsida, educations.com som håller koll på distansutbildningar över hela världen.

Christian Bergenstråhle, ,  nyligen utbildad vid Social media Academy i Kaliforninen. Utbildningen i socialamedierstrategi sköttes helt i sociala medier. Nu tittar han på att göra en liknande utbildning i Sverige.

Jonas Holmstrand, universitetslektor vid Teologiska Institutionen i Uppsala. Ger bland annat  den mycket populära kursen i grekiska och har fem års erfarnehet av pedagogik på nätet.