VR Nyheter 20100125

4:25 min
Kortare vårdtid för tidigt födda barn. MRSA bakterier kan kartläggas med ny teknik. Feta möss löper större risk för levercancer, forskare ser samband.