En empirisk fråga

41 min
Värde är lika med njutning, argumenterade filosofen David Brax för i förra veckans Filosofiska rummet. Han gör det i sin färska avhandling också, och för att belägga sin tes gör han något som är ganska ovanligt för filosofer: han använder sig av empiri, d v s erfarenhetsgrundade undersökningar. Filosofi och empirisk vetenskap blandar sig av hävd annars inte gärna med varandra. Vetenskapsmän befattar sig motvilligt med vad de anser vara fria spekulationer - ”Det är en filosofisk fråga”. Och filosofer undviker ofta den mer specifika verkligheten - ”Det är en empirisk fråga”. Men filosofin och empirin kan befrämja varandra! David Brax diskuterar hur med vetenskapsteoretikern och författaren Birgitta Forsman i veckans Filosofiska rummet, som är en fristående fortsättning på förra veckans program. Boktips:Hedonism as the explanation of value. David Brax.Arvet från Darwin: religion, människa, moral. Birgitta Forsman. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.