Tisdag 12 januari

10 min
Programmet handlar om det här: Polisen i Sverige har tagit fast en mansom är misstänkt för krigs-brott.Brotten begicks under kriget på Balkanpå 1990-talet.Mannen har jobbat som vakti ett fångläger i Bosnien-Hercegovina.Där ska han ha varit medoch plågat och torterat fångar. Högskolorna ska inte få hindra studenterpå grund av att de har ett visst kön.Nu är det tillåtet för högskolornaatt göra det lättare för till exempel mänatt få gå en utbildning som flest kvinnor söker till.Men det här är orättvist mot de kvinnorsom då får nej till att börja studera.Det tycker nu regeringen,som därför vill ändra på reglerna. En kvinna i Bromma i Stockholm har dömtsför att hon har gjort sina barn illa.Kvinnan har skadat barnen på olika sätt,och till exempel rispat deras hud med spikar.En domstol har nu bestämt att kvinnanska sitta i fängelse som straff. Saabs personal i Trollhättan har protesterat. De är missnöjda med Saabs ägare i USA.På tisdagen samlades därför många människorutanför Saabs bilfabrik i Trollhättan.De som jobbar där hoppas nuatt ägarna ska fortsätta försökenatt hitta en lämplig köpare till Saab.Annars är risken storatt företaget läggs ner. En svensk-somalisk organisationvarnar nu för gruppen al-Shabab.Det här är en grupp som sägeratt de slåss för religionen islam.De lockar iväg ungdomar från Sverigeför att vara med och krigai det afrikanska landet Somalia.Nu säger Somaliska riks-förbundetatt al-Shabab är en farlig grupp.