VR Vetandets värld 20100112

19 min
Det goda samtalet. Charlotte Lundgren forskar om hur man bäst samtalar på en arbetsplats. Hon har videofilmat och analyserat 15 konferenser där bland andra läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och psykolog samlades för att diskutera behandlingen av patienter med långvarig smärta. Hon har dessutom följt medarbetarnas vardag på kliniken. Redaktör: Hjalmar Olsson