Påven och den polska politiken

40 min
Påve Franciskus är i Polen för att delta i Världsungdomsdagen. Men hur förhåller sig påven till den polska politiken? Samtal med Ulf Jonsson, chefredaktör för den katolska kulturtidskriften Signum.

Det nationalkonservativa regeringspartiet i Polen - Lag och rättvisa (pis) - bryter enligt EU mot grundläggande demokratiska principer. De polska katolska biskoparna står nära regeringen, som också för en ytterst restriktiv flyktingpolitik. Hur går det här ihop med påvens budskap om att kyrkan ska välkomna migranter och kommer påven att utmana Polens politiska och religiösa ledare?


*Är religiösa elever utsatta i skolan?

Får man driva med religion i klassrummet och var går gränsen mellan skämt och trakasserier? Vår reporter Lollo Collmar har träffat troende elever som känner sig ifrågasatta och förlöjligade i skolan. Uppföljning i studion med Maria Refors Legge, doktorand i skoljuridik på Stockholms universitet.


*Brasilianska myndigheter oror sig för islamistiska terrordåd- vad blir konsekvenserna?

Snart invigs OS i Rio de Janeiro och de olympiska spelen för med sig deltagare och besökare från hela världen, men ger också upphov till oro för terrordåd med islamistiska förtecken hos de brasilianska myndigheterna. Förra veckan grep brasiliansk polis ett tiotal personer som beskrivs som brasilianska jihadister som svurit trohet till IS och som ska ha planerat att genomföra terrordåd under OS.  Hur yttrar sig oron för terror hos myndigheterna och vad kan det få för konsekvenser för Brasiliens muslimska befolkning? Samtal med Sveriges Radios Latinamerikakorrespondent Lotten Collin på plats i Rio de Janeiro.