VR Vetandets värld 20100106

19 min
Bullens pilsnerkorv - räddningen för Alvesta. Salmonellakatastrofen på Alvesta slakteri 1953 blev startskottet för det moderna svenska smittskyddet, som gjort Sverige världsledande i kampen mot salmonella. 9000 människor smittades och 90 dog i epidemin den varma sommaren på 1950-talet.