Kulturnytt 20091229

14 min
Kulturnytt tisdag med Sofia Olsson: Vad utmärkte konståret 2009? Mårten Arndtzén sammanfattar - Slut på ikonernas tidevarv och början på amatörernas? Det spår Mikael Timm i en krönika.