Nyheter på svenska vecka 51

3:08 min
Finska synskadade får ingen extra hjälp. Ärvd bostad beskattas hårdare i Finland. Tyst i radion på Åland. Redaktör Maynie Rantala.