Hur lät fornnordiska? Och är radio för döva möjlig?

25 min
I veckans upplaga av Språket låter vi blickarna svepa ut över världen och diskuterar släktskap mellan så geografiskt skilda språk som japanska och finska. De låter lite lika, tycker en lyssnare och professor Lars-Gunnar Andersson talar om äldre och nutida språkforsknings syn på likhet mellan språk.Den norske språkprofessorn Arne Torp ger dramatisk tolkning åt tusenåriga texter. Kort exempel i programmet - lyssna mera här: Övriga lyssnarfrågor:- Är finska släkt med japanska?- Hur delar man in världens språk?- Och på vilket sätt är de släkt med varandra?- Hur hänger det ihop när man säger att språk går mot både förenkling och större komplikation?- Skillnaden mellan språk och dialekt?- Är jamskan ett språk? Kan man göra radio för döva? Ja, programmet Vinter i P1 som går under julhelgen ska försöka och teckentolkar sina sändningar. Producenten Bibi Rödöö förklarar.Här hittar man teckentolkningen, någon dag efter sändning:Tommy Lyxell, språkvårdare för teckenspråk vid Språkrådet, kommenterar. Han talar också hur viktigt det är att barndomsdöva får lära sig teckenspråk från tidigare år. Numera får nästan alla barn som föds utan hörsel ett så kallat snäckimplantat inopererat. Det ger dem hörsel, men inte tillräckligt bra hörsel för att de ska kunna klara sig utan teckenspråk, säger Tommy Lyxell. Delta i vår undersökning och kryssa i ditt svar: