Tro och veta

26 min
Ateist eller troende, hur olika är vi egentligen i hur vi ser på världen och verkligheten?

Kan behovet av att tro vara något grundläggande hos människan men att vi manifesterar det behovet på olika sätt? 

Hur vår värld,  universum, till och med hur vårt eget medvetande fungerar är ju knappast fullständigt utrett och förklarat. Alla luckor och glapp när det kommer till fullständiga förklaringar, vad öppnar det upp och möjliggör för tankar och idéer inuti oss?