VR Klotet 20091202

25 min
Klotet har besökt Peru, ett av de länder som drabbats mest av klimatförändringarna i världen. Varmare temperaturer gör att landets tropiska glaciärer smälter, något som bland annat hotar färskvattenförsörjningen för landets jordbrukare. Trots att den peruanska regeringen har beslutat sig för att dra ner på koldioxidutläppen med 47% till 2020 och hejda den storskaliga skogsavverkningen så oroar sig miljöorganisationer för att den ekonomiska utvecklingen får gå före miljöintressena. Förväntningarna av vad som kommer ut av klimatmötet i Köpenhamn är låga hos landets invånare, även om många hoppas på ett avtal som får verklig betydelse. Programledare Marie-Louise Kristola.