VR Vetandets värld 20091127

20 min
Avhållsamhet, trohet och kondomer. Om aidsprevention i Uganda. För tjugo år sedan var Uganda ett av de länder som drabbades värst av hiv och aids. Var femte ugandier var smittad och viruset lämnade många barn föräldralösa. Under nittiotalet lyckades Uganda med något som många andra länder inte lyckades med - man lyckades bromsa epidemin och minska antalet smittade till omkring 6 procent. Redaktör: Helena Sannemalm