Latinamerikanska vänsterns framtid

55 min
Om ett Latinamerika där valurnor har ersatt vapen för politisk förändring. Men handlar det om en genomgripande demokratisering eller är demokratin bara ett medel i kampen om makt för egna syften? Hör om polarisering mellan gamla och nya eliter. Om en verklig eller påstådd splittring inom vänstern. Hör röster från Caracas gator och exklusiva rikemansklubbar - från La Paz, Montevideo och Washington - och en ex-president från Brasilien.

Våra gäster: Magnus Linton, frilansjournalist, baserad i Bogota i Colombia, som skrivit mycket om den latinamerikanska vänsterns olika skepnader. Och Carlos Decker Molina som en gång flydde från Bolivia. Även han frilansjournalist som bevakar utvecklingen i Latinamerika.

Venzuelas president Hugo Chavez har suttit vid makten i tio år och fortsätter med sin "bolivarianska revolution". Men retoriken och det politiska klimatet har hårdnat. Motsättningarna mellan olika grupper har ökat. Hör överklassen på Caracas Country Club som föraktar Chavez och underklassen, men också de allt mer militanta tongångarna från Chavez-anhängarna.

En del menar att den latinamerikanska vänstern präglas av två spår - en radikalare som representeras av Chavez politik och en mer moderat som Brasiliens Lula Da Silva står för. Men den amerikanske ekonomen Mark Weisbrot, från tankesmedjan Center for Economic and Policy Research i Washingtonm, menar att denna uppdelning är en konstruktion av högern och det amerikanska utrikesdepartementet. Dessutom tycker han att den amerikanska Latinamerikapolitiken blivit värre under president Barack Obama.

Den 6 december är det presidentval i Bolivia och de flesta räknar med att Evo Morales kommer bli återvald. Men den förste bolivianske presidenten med indianskt ursprung imponerar inte på Roberto Laserna, forskare vid universitetet San Simón. Trots att de två en gång i tiden jobbade tillsammans, så menar Laserna att Morales blivit en "caudillo", en auktoritär ledare och att hans politik saknar långsiktighet.

I det lilla landet Uruguay är det snart den andra valomgången i presidentvalet och vänsterkandidaten José Mujica väntas vinna där. Men hur nära är hans förbindelser med Chavez? Federico Gyurkovits, politisk redaktör på vänstertidningen La Diaria, menar att högern använder Chavez-kortet för att försöka skrämma väljarna. Mujica talar själv om att han står för vad han kallar "socialismo real" med goda relationer till både Chavez Venezuela USA.

Brasiliens variant av vänsterpolitik framställs ofta som en sorts motpol till den i Venezuela. Hör Fernando Henrique Cardoso, som var Brasiliens president mellan 1995 och 2002, och som anses vara den som fick landets ekonomi på fötter. Cardoso menar att Brasilien, tillsammans med Chile och Uruguay idag står för en "latinamerikansk socialdemokrati", där marknadsekonomin uppmuntras samdidigt som fattigdomsbekämpningen är prioriterad. Men han förstår också varför Chavez och Morales är populära i sina länder.

Mark Weisbrots kolumner i The Guardian:

http://www.guardian.co.uk/profile/markweisbrot

Center for Economic and Policy Research

http://www.cepr.net/

Roberto Laserna, Bolivia:

http://www.project-syndicate.org/contributor/587

Federico Gyurkovits, Uruguay:

http://www.ladiaria.com.uy/

Fernando Henrique Cardoso, Brasilien:

http://www.clubmadrid.org/cmadrid/index.php?id=39

Carlos Decker Molina:

http://deckermolina.se/

Magnus Linton:

http://magnuslinton.com/