Fredag 20 november

10 min
Programmet handlar om det här: En lärare är misstänkt för sex-brott mot elever.Läraren är en man som jobbar påen högstadie-skola i Skövde i Västergötland.Han är misstänkt för att ha haft sex med2 elever från skolan.Kanske har de blivit tvingade eller luradeatt ha sex med läraren.På fredagen bestämde en domstolatt mannen ska vara inlåst i väntan på rättegång. Den Europeiska Unionen har fått 2 nya ledare.EU har både fått en gemensam presidentoch en gemensam utrikesminister.Den nye presidenten heter Herman Van Rompuy.Han har förut varit statsminister i landet Belgien.Den nya utrikesministern heter Catherine Ashton.Hon kommer från Storbritannien,och har hittills haft ansvar för EU:s handelmed andra delar av världen. Den nya influensan har nu förändrat sig.Det har experter i vårt grannland Norge upptäckt.De säger att förändringen har gjortatt influensan blivit lite värre än förut.Den allra nyaste sortens influensakan göra människor allvarligt sjuka i lungorna. Nu har FN:s barn-konvention funnits i 20 år.Barn-konventionen är särskilda reglersom handlar om barns rättigheter.Där står bland annat att alla barnär lika mycket värda,och att alla barn har rätt att gå i skolan.Klartext har intervjuat Hanne Simonsenpå organisationen Rädda Barnen.Hon tycker att barn-konventionen har gjortatt mycket har förändrats och blivit bättre. Allt fler kristna personer flyr från Mellanöstern.På lördag tänker människor demonstrerapå olika platser i Sverige.De demonstrerar för att ge stöd åtde kristna flyktingarna.