Plattmaskar – smådjuren vi vet för lite om

20 min
En viktig men okänd djurgrupp håller på att kartläggas i Sverige. Det handlar om mikroskopiskt små plattmaskar. Biologen Sarah Atherton som jobbar med projektet räknar med att hitta flera nya arter.

Plattmaskarna är så små att de inte syns med blotta ögat men de är viktiga i ekosystemen. Till exempel äter de en massa annat mikroskopiskt liv som bakterier, och är själva mat åt många andra.

Men vi vet inte exakt vilka arter som finns och var de finns i Sverige.

Därför jobbar biologen Sarah Atherton med att leta efter dem för att kartlägga var de finns. Hon har åkt hela landet med snorkel och cyklop, dykutrustning, hinkar och burkar för att leta i hav, sjöar, bäckar och diverse mindre vattensamlingar. Projektet är en del av det svenska artprojektet som Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet håller i.

Sarah Atherton räknar med att hitta flera nya arter men framför allt vill hon hjälpa till att fylla i den stora kunskapsluckan.

– Vi vet att de finns där men vi vet inte vilka de är! Det är helt galet, säger hon.