Säsongsstart: Blir vi lyckligare av ett högt BNP?

24 min
Att mäta ett lands framgångar med BNP ifrågasätts allt mer. Miljöhänsyn och människors välmående saknas när tillväxtbegreppet stannar vid ekonomisk tillväxt, men vad finns det för alternativ?

I säsongstarten av Klotet hösten 2016 tar vi er med till Bhutan i södra Asien, ett land som gått ifrån BNP begreppet för att mäta sitt lands välstånd. I stället använder de GNH, Gross national happiness. Det betyder att alla beslut som tas i landet ska ta hänsyn till hur det gagnar folkets välbefinnande. Det handlar också om att besluten ska gynna den biologiska mångfalden och på lång sikt skapa ett hållbart samhälle.

Det kan uppfattas som en aningen flummigt,men flera länder har inspirerats av Bhutan. Idén om att frångå BNP och ekonomisk tillväxt som enda måttstocken för ett lands framgång har till och med tagits med i FN:s utvecklingsmål.

Vi möter även svenska forskare som studerar vad som händer om den ekonomiska tillväxten avstannar, är det kört då eller vad händer?

Programledare Marie-Louise Kristola