Lena Edenbrink

4:19 min
Män, visst tusan har ni ett ansvar!

Lena Edenbrink är journalist och bosatt i Luleå. Hon har arbetat i både radio och dagspress.