Rätten till rättigheterna – de mänskliga och medborgerliga

44 min
Människor har rättigheter - men vilka har vilka? Lena Halldenius, filosof och Björn Östbring, statsvetare, diskuterar.

Sverige är part till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Men förra höstens flyktingström har aktualiserat frågor om vems ansvar det bör vara att värna vad, och för vem.

Hur förhåller sig mänskliga rättigheter till medborgerliga, och vad innebär en kosmopolitisk respektive en nationalistisk politisk inställning i sammanhanget?

Dessa frågor diskuterar Lena Halldenius, filosof och professor i mänskliga rättigheter, och Björn Östbring, som är doktorand i statsvetenskap och forskar om migration, välfärdsstat och politisk legitimitet.

Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.