Medieträning på gott eller ont? Om scenpolitik och scenjournalistik

20 min
"Scenpolitik och scenjournalistik" är rubriken på en prisad uppsats av Anna-Maria Havskogen. Uppsatsens underrubrik: "det medierade mötet mellan journalister och medietränade politiker". -Den så omdebatterade medieträningen kan vara bra. Men det upptrappade skådespelet mellan politiker och journalister kan också skapa en ond eller god spiral, säger Havskogen, som till vardags arbetar som marknadsförare och pressinformatör på Sveriges Television.

Frågan är bland annat om dessa allt hårdare regisserade framträdanden stärker medborgarnas kunskaper och förmåga att delta i de demokratiska processerna?

Eller blir vi i stället passiva betraktare av ett deprimerande skådespel för redan invigda? Och tar inte till oss den eventuella informationen?

Bästa uppsats

Anna-Maria Havskogen har lagt fram sin uppsats vid enheten för Medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet.

Och fick i veckan Sim(o)s - Institutet för Mediestudiers - stipendium för bästa uppsats om journalistik 2009. Något hon kan inkassera 25 000 kr för.

Fortsatt hemlighetsmakeri

Inför uppsatsen har Havskogen intervjuat sju journalister, fem politiker och tre konsulter.

Och studien visar att hemlighetsmakeriet kring medieträning fortfarande tycks vara utbrett och att det av vissa fortfarande anses suspekt.

Begreppsförvirring?

-Det kan bottna i okunskap och även bero på en allmän begreppsförvirring, eftersom det saknas en branschgemensam definition av ämnet, tror Anna-Maria Havskogen

Men ska aktiva journalister hålla med medieträning? Frågan har diskuterats i decennier och journalister tycker normalt inte att det är acceptabelt att träna de man sedan ska granska. Och kanske kommer att möta i en intervjusituation. Även om det är ett ytterst välbetalt extraknäck.

I KAMP FÖR DAWIT ISAAK

Hör också Meron Estifanos - exileritrean som varit på konferens i Bryssel om Eritrea och situationen på Afrikas horn, anordnad av EEPA (European External Policy Advisors).

Tanken bakom konferensen var att få EU och USA att agera starkare mot den eritreanska regimen så att landet på sikt får mänskliga rättigheter och närmar sig demokrati.

Villkora biståndet!

-EU:s bistånd till Eritrea måste villkoras! Dawit Isaak och de politiska fångarna måste släppas fria, säger Meron Estifanos.

Hon har också andra förslag till sanktioner med president Afewerki.

Och tycker att EU måste bli mer som USA, överge den tysta diplomatin som hittills inte gett något som helst resultat.