Richard Goldstone - sionisten Israel inte gillar

41 min
Richard Goldstone är en respekterad sydafrikansk domare med gedigna meriter. Bland annat som åklagare mot krigsförbrytelser i Ruwanda och på Balkan. Nu står han mitt i stormen som ansvarig för Goldstone-rapporten. Rapporten, som Goldstone gjort för FN:s organ för mänskliga rättigheter, är en redogörelse för krigsförbrytelser under kriget i Gaza förra vintern. Goldstone anklagar både Hamas och Israel för krigsförbrytelser. Den starkaste kritiken riktas mot Israel och rapporten har fördömts i mycket hårda ordalag av den israeliska regeringen. En hel del av kritiken riktas mot Goldstones person; Han är själv jude och sionist vilket framkallat starka känslor i Israelvänliga kretsar. Richard Goldstone intervjuades av Tomas Ramberg.