Vad ska vi göra med den sista oljan?

25 min
Åsikterna om när oljan börjar sina på allvar går isär, men att oljeeran inte kan vara för evigt är en realitet. Frågan om vad vi ska göra med den återstående oljan blir allt mer aktuell.

Det finns olika uppfattningar om hur mycket fossila bränslen som finns kvar i jordskorpan. Enligt professor emeritus Kjell Aleklett, är den mängd som är realistisk att utvinna betydligt lägre än vad FN:s klimatpanel räknar med i sina scenarier. Vi frågar oss hur det kan råda en så stor oenighet i en sådan viktig fråga?

Klotet undrar också om det är dags att börja planera för vad vi ska göra med den återstående oljan i stället för att bränna upp den? Kan den i stället användas för att tillverka värdefulla produkter som kan gagna världens utveckling och hjälpa oss i omställningen till en fossilfri värld? 

Programledare Marie-Louise Kristola