Terapiformen som erövrar världen

20 min
Kognitiv beteendeterapi har spridit sig över världen de senaste decennierna. Men trots att KBT har bevisad effekt leder terapin till bättring i högst 50 procent av fallen. Hur kan metoderna utvecklas?

Nyligen hölls en stor KBT-konferens i Stockholm där inte mindre än 1800 forskare från Europa och USA samlades, bland annat för att diskutera ytterligare utveckling av metoderna.

Bland besökarna fanns Judith Beck, dotter till den kognitiva beteendeterapins grundare Aaron Beck.

En av dem som diskuterade nya metoder var Emily Holmes, gästprofessor vid Karolinska institutet. Hon talade om hur dataspelet Tetris kan användas för att hjälpa människor i en traumatisk situation.

I programmet medverkar också Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi, Karolinska institutet, Steve Flatt, KBT-terapeut, Liverpool, Per Carlbring, professor i klinisk psykologi, Stockholms universitet, Yakov Kochetkov, ordförande i den ryska KBT-föreningen.