I Tyskland är psykoterapi gratis för alla

20 min
I Sverige och Tyskland råder olika syn på evidens när det gäller psykoterapi. Det har lett till att tyskarna kan gå i långa psykoterapier på samhällets bekostnad. Studier visar att alla tjänar på det.

Psykoterapi är komplicerat att forska om, och olika synsätt finns om hur forskningen bäst ska läggas upp.

I Sverige utvärderas psykoterapi på samma sätt som läkemedel genom randomiserade studier med kontrollgrupp. I Tyskland har man öppnat för andra forskningsupplägg och på så sätt anser man sig bättre fånga effekten av behandlingen.

Det berättar Falk Leichsenring, professor i psykoterapi vid Justus Liebig-universitetet i Giessen och ledamot av Tyska vetenskapsrådet för psykoterapi. Där bekostas också flera år långa terapier av samhället som en del av sjukförsäkringssystemet. Och enligt Stephan Hau, som är professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet, är det lönsamt för Tyskland.

Socialstyrelsen ska i höst presentera nya riktlinjer för behandling av ångest och depression. Arvid Widenlou Nordmark är enhetschef på Socialstyrelsen och ansvarig för riktlinjearbetet. Han anser att ett mer medicinskt synsätt på psykoterapi är bättre, även om han ser brister.

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.10
    Miss Li - Happy Birthday
    Album: Wolves
    Kompositör: Linda Carlsson, Sonny Boy Gustafsson
    Bolag: National