Livet på myren – så påverkas klimatet

19 min
Mikroorganismerna och växterna på myrar bidrar till utsläpp och upptag av växthusgaser. Men hur? Det vill forskare som studerar klimatet ta reda på.

Vi hör ofta om permafrost, det vill säga ständigt frusen mark, som tinar när klimatet blir varmare. Då kan de här områdena släppa ifrån sig mer växthusgaser. Därför är forskarna intresserade av att studera livet på myren mer detaljerat.

Moira Hough från University of Arizona och Joachim Jansen från Stockholms universitet är två av de forskare som har gjort fältarbeten under sommaren på Stordalsmyren vid Abisko, norr om Kiruna, tillsammans med bland andra fältassistenten Hanna Axén.