Operation Cobra

82 min
1982 hade varit ett hektiskt år för polisen. Under lång tid hade man brottats med en rad besvärliga fall av hot och utpressning mot betydelsefulla personer och företag i Sverige. Ändå var det ingenting mot det fall som tog sin början i februari året därpå när rikspolischef Holger Romander fick ett brev från signaturen "C". Det skulle bli startskottet för Sveriges största utpressningsärende genom tiderna.

Totalt uppmanades ett 80-tal svenska företag och statliga verk att tillsammans samla in en summa på drygt en miljard kronor! Vad som annars skulle drabba dem beskrevs i ett 19-sidigt dokument som polisen förfogade över.

Sökandet efter "Organisation Cobra" skulle komma att pågå i över ett års tid och sätta Säkerhetspolisens personal på hårda prov, alltmedan de utsatta företagen stod inför ett landsomfattande terrorhot.

P3 Dokumentär berättar om Operation Cobra, den största utpressningsaffären i svensk kriminalhistoria!

Producerat av: Fredrik Johnsson
Sändes första gången: 18 oktober 2009