Hur fungerar den gåtfulla kvantmekaniken?

44 min
I kvantmekanikens värld beter sig partiklarna ibland på så oväntade sätt att det tycks överskrida naturen som vi känner den. Så hur går det ihop?

Den allmänna relativitetsteorin och kvantmekaniken var förra århundradets stora banbrytande idéer inom fysiken. Den första av dessa fysikens juveler har sitt upphov i Albert Einsteins hjärna, och även till kvantmekaniken bär han ett faderskap. Men teorierna är inte kompatibla och motsäger varandra. Och i kvantmekanikens värld tycks verkligheten bryta mot naturen.

 Medverkande är Ulf Danielson, fysiker, Lars-Göran Johansson, vetenskapsfilosof och Charlotta Weigelt, filosof som bland annat översatt Aristoteles verk Fysiken.

 Programledare och producent Peter Sandberg.