SRMinnen: Gymnastik för damer med Maja Carlquist 1945

13 min
Maja Carlquist var gymnastikpedagog och grundade 1936 Sofiaflickorna, som blev en omtalad och beryktad uppvisningstrupp i gymnastik. Hon hade sina egna teorier kring gymnastiska rörelser som hon beskrev som ”Lings gymnastik utformad efter rytmens principer. Maja Carlquist ledde också morgongymnastik för damer i radio. Här hör vi henne från en utsändning 1945, vid pianot sitter Märta Melin. Sänt 1945-01-02.