Kulturnytt 20091013

15 min
Jerker Virdborgs nya roman Kall Feber, reportage om Sverigeaktuella konstnären Shirin Neshat och möte med Cecilia Edefalk som ställer ut växtakvareller. Filmavtalet förlängs och det bråkas om Frankfurtmässans Kinatema.