Jonas Hallberg, Jessika Gedin och Göran Everdahl

40 min
Jonas Hallberg: Gamla postkontor går ny vår tillmötes. Jessika Gedin: Automatiserade röster blir personliga. Göran Everdahl: Gammal teknik kommer tillbaka.