Nobelpriset i fysik till exotisk materia

20 min
Nobelpriset i fysik 2016 tilldelas David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane och J. Michael Kosterlitz "för teoretiska upptäckter av topologiska fasövergångar och topologiska materiefaser".

De tre pristagarna belönas för att de beskrivit tidigare okända kvantmekaniska faser och fasövergångar i ytor och tunna skikt.

Nobelpristagarna har tittat på hur just ytor och tunna skikt beter sig vid mycket låga temperaturer, både i flytande och fast form.

De har bland annat kunnat förklara hur tunna skikt kan vara supraledande, alltså leda ström helt utan motstånd, och hur de kvantfas-övergångar ser ut som för med sig att materialet plötsligt slutar vara supraledande. De har också visat hur tunna filmer av vätska kan bli supraflytande, det vill säga flyta utan friktion.

Det årets Nobelpristagare belönas för är att de använt en särskild matematisk metod för att beskriva och hitta de här tillstånden, nämligen topologi. Topologi är en matematisk metod för att beskriva något som förändras gradvis, men där vissa egenskaper tar plötsliga språng.

Vetandets värld sände direkt från Kungliga Vetenskapsakademin för att förklara och berätta om årets Nobelpris i fysik.

Programledare är Camilla Widebeck och Ulrika Björkstén.