Kafferansonering införs 1940

4:56 min
Några jubelrop blev det inte precis när kafferansonering infördes i mars 1940. Men det var bara att gilla läget och uppfinningsrikedomen när det gällde att ersätta kaffebönan var stor.