Är människor och djur lika mycket värda?

45 min
Et helt program om relationen mellan människa och djur, och svar på frågan om en hund kommer till himlen när den dör eller inte. Fullt av lyssnarröster kring djurens värde och människors värdighet.


I programmet hör du också författaren och djurrättsaktivisten Pelle Strindlund, Helena Röcklinsberg lektor i djuretik vid Statens Lantbruksuniversitet, och Helena D´Arcy, ordförande för den katolska rörelsen Respekt.