Tisdag 8 september

10 min
Programmet handlar om det här: Regeringen vill att polisen ska få mer pengar.Det är för att politikerna hoppasatt det ska bli färre brott i Sverige.De satsar 4 miljarder kronor extra,under det här året och nästa år. I Sörmland ska människor få informationom svin-influensan på 16 olika språk.Det finns många i Sverigesom inte kan förstå svenska.Därför ska de kunna få informationpå sitt eget språk.Det ska kommunerna i Sörmlandoch landstinget se till. Två män från Sveriges grann-land Norgehar dömts till döden av en domstol.Domstolen finns i landetKongo Kinshasa i Afrika. Det har blivit ovanligt dyrtatt äta lunch på restaurang.Nu kostar det ungefär 75 kronor.Det visar en ny undersökning. När vi blir masserade mår vi bättreför att ett hormon sprider sig i kroppen.Hormonet kallas oxytocin.Forskare vid högskolan i Skövdeundersöker hur det här går till.