Det undflyende minnet

45 min
Trots att vi ständigt befinner oss i våra minnen är "minne" ett begrepp som ständigt byter skepnad när vi försöker fånga dess innebörd.

Minnet gäckar oss, men det är i vårt umgänge med våra minnen som vi skapas som individer och samhälle. Och minnen i form av objekt och artefakter är rekvisitan när våra muséer försöker fånga vår historia. Filosofiska rummet har under några år följt projektet ”Tid, minne och representation” på Södertörns högskola. Nu är projektet snart i hamn och den här veckan gör vi en sista djupdykning i ämnet ”minne”.

Medverkande är filosoferna Hans Ruin och Johan Redin och Lotten Gustafsson, etnolog.

Programledare och producent Peter Sandberg.