Bildningsbyrån - normkritik: Förändra värderingar

Här finns inget ljud
Metoden normkritik synliggör makt i olika sammanhang. Hur går det till i praktiken? Två personer som arbetar med normkritik berättar om hur det känns att försöka förändra andras tänkande. UR.