Religion och politik i USA

44 min
Det amerikanska presidentvalet står för dörren. Så vilken roll spelar religionen i politik och samhälle?

”Av alla seder och bruk som leder till politiskt välstånd är religionen och moralen de mest oundgängliga” Med dessa ord band USA:s förste president George Washington samman politik, religion och moral till en enhet. Och är det något vi vet om amerikansk politik, så är det att religionen har haft en framträdande roll och att en ateistisk presidentkandidat är chanslös. Nu står valet för dörren i USA och Teologiska Rummet ska försöka utröna relationen religion, politik och samhälle.

Medverkande är Ginna Lindberg, utrikeschef på Ekot och tidigare korrespondent i Washington, Lars Adaktusson, EU-parlamentariker (KD) och tidigare SVT-korrespondent i USA och Roland Poirier Martinsson, författare och filosof.

 Programledare och producent Peter Sandberg


Några uppsatser om ämnet:

Thank you, and God bless America! av Hugo Hedin och Gustav Sjöblom.

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2276730&fileOId=2276733

Religion som politisk maktfaktor i USA, av Roger Wisberg.

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:206493/FULLTEXT01.pdf