Elisabet Höglund möter Peter Stilbs

23 min
Peter Stilbs är professor i fysikalisk kemi och en av de argaste kritikerna mot de rådande klimatteorierna om den globala uppvärmningen. Elisabet Höglund träffar honom på hans kontor på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm där han berättar om varför han är så kritisk och hur det känns att inte få gehör för sina åsikter. Stilbs har utmärkt sig som en aktiv debattör när han argumenterar mot Kyotoprotokollet och hävdar att ett antal rapporter som ligger till grund för detta avtal innehåller inkorrekta värden. Han kritiserar även FN:s klimatpanels modeller om klimatförändringar och menar att de har många brister, bland annat vad gäller fakta om växthuseffekten.