Från konflikt till gemenskap?

45 min
Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén och Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift gästar oss i ett samtal om reformationen, Luther, mötet i Lund och påvens Sverigebesök.

 

Hur uppmärksammas Luther i Tyskland?

Möt Margot Kässman, ambassadör för jubileumsåret 2017 i Tyskland. 500 år sedan Luther sägs ha spikat upp sina 95 teser om avlatshandeln på porten till slottskyrkan i Wittenberg, blir det åka av i Tyskland: utställningar, debatter och seminarier om reformationen och religionens roll i samhället. Men finns det också risk att reformationsåret används av politiska och nationalistiska krafter? Vår korrespondent Daniela Marquardt har träffat Margot Kässman.

 

 

Reformationen – ett afrikanskt perspektiv

Om bara några år kommer majoriteten av världens kristna att vara afrikaner. Vad betyder ordet reformation i ett kristet afrikanskt perspektiv? Samtal med vår korrespondent Richard Myrenberg.

 

 

Behöver islam reformeras?

Ja, det menar Akbar Abdul Rasul, statsvetare och reformistisk muslim som gästar oss. Det är dags att utmana idén att Koranen är ofelbar hävdar han, och vill nu öppna upp för en mer inkluderande tolkning av islam.