Mikael Wiehe gäst hos Palmgren

40 min
Idag får Lars Palmgren besök av artisten Mikael Wiehe, sedan decennier engagerad i demokratifrågor i Latinamerika och i Chile i synnerhet. Medverkar gör också författarna och debattörerna America Vera-Zavala och Magnus Linton.